Tên miền

Bảng giá tên miền

 • Tên miền Quốc tế
 • 270.000 đ /năm
 • .com, .net, .org...
 • Miễn phí phí khởi tạo
 • 270.000đ phí duy trì
 • Đăng ký
 • Tên miền VN1
 • 830.000đ /năm
 • .vn
 • 350.000đ phí khởi tạo
 • 480.000đ phí duy trì
 • Đăng ký
 • Tên miền VN2
 • 700.000đ /năm
 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • 350.000đ phí khởi tạo
 • 350.000đ phí duy trì
 • Đăng ký

Thiết kế Website đã thực hiện