Hosting

Hosting Server

 • Hosting cá nhân
 • 36.000 đ /tháng
 • Dung lượng: 300MB
 • Băng thông: 5GB
 • Địa chỉ Email: 10
 • Addon Domain: 0
 • Sub Domain: 3
 • Park/Alias Domain: 3
 • My SQL: 1
 • Đăng ký
 • Hosting doanh nghiệp
 • 63.000 đ /tháng
 • Dung lượng: 600MB
 • Băng thông: 15GB
 • Địa chỉ Email: 15
 • Addon Domain: 0
 • Sub Domain: Unlimited
 • Park/Alias Domain: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Đăng ký
 • ZEZ Hosting
 • 90.000 đ /tháng
 • Dung lượng: 800MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: 25
 • Addon Domain: 0
 • Sub Domain: Unlimited
 • Park/Alias Domain: Unlimited
 • My SQL: 3
 • Đăng ký
 • ZEZ VPS
 • 135.000 đ /tháng
 • Dung lượng: 1.100MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: 40
 • Addon Domain: 1
 • Sub Domain: Unlimited
 • Park/Alias Domain: Unlimited
 • My SQL: 5
 • Đăng ký
 • ZEZ Gold
 • 160.000 đ /tháng
 • Dung lượng: 1.500MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Addon Domain: 2
 • Sub Domain: Unlimited
 • Park/Alias Domain: Unlimited
 • My SQL: 7
 • Đăng ký
 • ZEZ Platinum
 • 250.000 đ /tháng
 • Dung lượng: 3.000MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Addon Domain: 2
 • Sub Domain: Unlimited
 • Park/Alias Domain: Unlimited
 • My SQL: 9
 • Đăng ký

Cloude Server

 • Cloud ZEZ 01
 • 160.000 đ /tháng
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 512MB
 • HDD: 15GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • 3 tháng : 180.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng : 170.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng : 160.000 vnđ/tháng
 • Đăng ký
 • Cloud ZEZ 02
 • 300.000 đ /tháng
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1GB
 • HDD: 25GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • 3 tháng : 350.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng : 325.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng : 300.000 vnđ/tháng
 • Đăng ký
 • Cloud ZEZ 03
 • 500.000 đ /tháng
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2GB
 • HDD: 40GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • 3 tháng : 550.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng : 520.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng : 500.000 vnđ/tháng
 • Đăng ký

Thiết kế Website đã thực hiện